Czym jest geopolityka?

W zglobalizowanym świecie geopolityka nabiera coraz większego znaczenia i jest terminem coraz częściej pojawiającym się w mediach i na portalach społecznościowych. Jest to metoda badawcza stosowana w celu zrozumienia, wyjaśnienia i analizy rozwoju zachowań politycznych na poziomie międzynarodowym, z uwzględnieniem różnych zmiennych geograficznych. Jest to zatem nauka, która z czasem zyskała na znaczeniu.

Geopolityka skupia się na badaniu różnych wydarzeń politycznych zachodzących na poziomie globalnym, a także na skutkach, jakie te wydarzenia wywierają na społeczeństwo. Aby skuteczniej realizować cele swojego kierunku studiów, geopolityka występuje naprzemiennie z szeregiem innych dyscyplin, w tym stosunkami międzynarodowymi, socjologią, ekonomią, historią, a także politologią i geografią.

W skrócie, geopolityka obejmuje szerokie spektrum, od badania granic terytorialnych do znaczenia niektórych zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, dla stosunków zagranicznych danego kraju. Coraz częściej termin „geopolityka” jest używany w odniesieniu do innych pokrewnych dyscyplin, takich jak stosunki międzynarodowe.

Pochodzenie geopolityki

Istnieją różne poglądy na temat genezy geopolityki. Niektórzy uważają, że dyscyplina ta narodziła się w 1899 roku, dzięki szwedzkiemu geografowi. Inni natomiast wskazują na jej narodziny w 1905 roku, przez politologów niemieckiego pochodzenia. Wiadomo na pewno, że dopiero w 1930 roku koncepcja ta zaczęła zyskiwać na znaczeniu.

W rzeczywistości to właśnie w czasach nazizmu Niemiec Karl Haushofer wprowadził nowe sposoby postrzegania i badania geopolityki, modernizując dyscyplinę. Geopolityka została wykorzystana w opracowaniu strategii przyjętej przez nazistów podczas II wojny światowej. To skojarzenie spowodowało, że zaczęto ją łączyć z Adolfem Hitlerem i wyszła z użycia.

W latach siedemdziesiątych geopolityka ponownie pojawiła się na politycznym spektrum. Z jednej strony geopolityka krytyczna promowana przez szkołę angielską (Yves Lacoste). Z drugiej strony szkoła francuska promowana przez Petera Taylora. To właśnie te dwie szkoły zdołały tak naprawdę rozbudzić na nowo zainteresowanie tą dyscypliną na naszej planecie.

Więcej o polityce i geopolityce w http://www.prawicowi.pl